• KSIĘGOWOŚć TO DOPIERO POCZĄTEK

  • INSPIRUJEMY DO DZIAŁANIA

  • TWORZYMY SPRZYJAJĄCĄ ATMOSFERĘ DLA WZROSTU TWOJEJ FIRMY


Start

Prowadzenie ewidencji

Prowadzimy ewidencje dokumentów źródłowych w księgach rachunkowych/podatkowych, kontrolę płatności, potwierdzanie sald, przygotowanie/aktualizacja Zakładowego Planu Kont oraz Polityki Rachunkowości.

Prowadzimy ewidencje wyposażenia oraz środków trwałych, ustalamy plany rocznej amortyzacji oraz rozliczamy miesięczne odpisy amortyzacyjne.

Dokonujemy aktualizacji danych w Krajowym Rejestrze Sądowym/CEIDG, sporządzamy informacje dla Głównego Urzędu Statystycznego i Narodowego Banku Polskiego.

Przygotowujemy wnioski oraz prognozy finansowe niezbędne przy składaniu wniosków kredytowych. Kontrolujemy spełnianie warunków po uruchomieniu kredytu.