• KSIĘGOWOŚć TO DOPIERO POCZĄTEK

  • INSPIRUJEMY DO DZIAŁANIA

  • TWORZYMY SPRZYJAJĄCĄ ATMOSFERĘ DLA WZROSTU TWOJEJ FIRMY


Start

Formularz pracownika

Format dd.mm.rrrr
Proszę w miarę możliwości o podanie w tym polu takich informacji jak: wysokość wynagrodzenia (netto lub/i brutto), okres zatrudnienia, miejsce urodzenia. Przyspieszy i ułatwi nam to przygotowanie odpowiedniej dokumentacji kadrowo - płacowej