ZWOLNIENIE PODMIOTOWE Z VAT

Co to zwolnienie podmiotowe z VAT? Co nam daje i kiedy możemy z niego skorzystać?

Zwolnienie podmiotowe z VAT Zwolnienie podmiotowe z VAT Zwolnienie podmiotowe z VAT Zwolnienie podmiotowe z VAT

Transkrypcja:

W jakich sytuacjach jest możliwość skorzystania ze zwolnienia podmiotowego VAT?

Gdy nie jest prowadzona działalność wymieniona w art. 113 ust. 13 ustawy o VAT
 Przykładowe rodzaje działalności wymienione w art. 113 ust. 13:
- sprzedaż wyrobów 
akcyzowych
- usługi doradcze
- usługi prawne

Wysokość obrotów (przychodów) w danym roku podatkowym nie przekracza kwoty 200 tys. PLN

Dla kogo korzystne jest zwolnienie z VAT?

Sprzedaż na rzecz podmiotów prowadzących działalność gosp., ale zwolnionych podmiotowo z VAT

Dla podmiotów, które dokonują wyłącznie czynności zwolnionych przedmiotowo z VAT

Zwolnienie z VAT nie jest korzystne gdy

Nabywcami towarów lub usług są podatnicy VAT

Podatnik dokonuje dużych zakupów inwestycyjnych

Podatnik dokonuje sprzedaży towarów i usług opodatkowanych niższą niż podstawowa stawką VAT

Ponieważ wystąpiłaby u niego możliwość zwrotu VAT! 

Podatnicy zwolnieni z VAT nie muszą.

Składać zgłoszenia rejestracyjnego w podatku VAT

Wystawiać faktur VAT

Prowadzić rejestru zakupów

Określać struktury sprzedaży za kolejne lata podatkowe

Podatnik zwolniony podmiotowo z VAT musi natomiast prowadzić narastającą ewidencję sprzedaży w celu ustalenia przekroczenia limitu obrotu i utraty prawa do zwolnienia z podatku VAT

W przypadku tzw. Sprzedaży mieszanej tzn. uprawniającą i nie uprawniającą do odliczenia VAT