Rejestracja firmy – Jakich zgłoszeń dokonać?

Rejestracja firmy to temat który frapuje wielu przyszłych przedsiębiorców. Jakich zgłoszeń dokonać rejestrując firmę? Tego dowiemy się z poniższej prezentacji.

rejestracja firmy - jakie zgloszeniarejestracja firmy - jakie zgloszeniarejestracja firmy - jakie zgloszeniarejestracja firmy - jakie zgloszeniarejestracja firmy - jakie zgloszeniarejestracja firmy - jakie zgloszeniarejestracja firmy - jakie zgloszenia

Transkrypcja:

REJESTRACJA FIRMY: ZGŁOSZENIE WNIOSKU DO CEIDG:

- JAK ZŁOŻYĆ?

- w formie papierowej w urzędzie miasta, w wydziale działalności gospodarczej (na wniosku CEIDG-1),
- możliwość przygotowania formularza poprzez internet -> www.ceidg.gov.pl -> podpisanie go w urzędzie gminy w terminie 7 dni,
- jeśli posiadasz e-podpis (zarówno certyfikowany podpis elektroniczny jak i podpis na ePUAP) możesz złożyć wniosek elektronicznie bez wychodzenia z domu

- JAK ZGŁOSIĆ PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI?

- we wniosku podajesz wszystkie podstawowe dane prowadzonej działalności, a ponadto m.in.:
* nr PKD
* jaką formę opodatkowania wybierasz,
* rodzaj prowadzonej działalności,
* miejsce przechowywania ksiąg / zawiadomienie o zawarciu umowy z biurem rachunkowym

REJESTRACJA FIRMY:  JAKICH INNYCH ZGŁOSZEŃ MOGĘ DOKONAĆ POPRZEZ CEIDG?

- zgłoszenia do ZUS -> oprócz zgłoszenia do ZUS pracownika, zleceniobiorcy lub osoby, która z nim współpracuje przy prowadzeniu działalności,
- rejestracji do VAT
- nr firmowego rachunku bankowego

- JAK DŁUGO TRZEBA CZEKAĆ?
- na wpis do ewidencji działalności gospodarczej nie będziesz czekał dłużej niż 2 dni

JAKIE DANE OTRZYMUJESZ PO ZŁOŻENIU WNIOSKU W CEIDG:
- Numer REGON
- Numer NIP
- Jesteś zgłoszony w ZUS, nie musisz już składać dodatkowych dokumentów
- Jeśli złożyłeś wniosek o rejestrację do VAT stajesz się automatycznie podatnikiem VAT


REJESTRACJA FIRMY: REJESTRACJA DO VAT, ZASADY:
- Rejestracja jest bezpłatna (doniedawna obowiązywała stała opłata 170 PLN),
- Jeśli przedsiębiorca chce może wystąpić z wnioskiem o potwierdzenie rejestracji (VAT-5) wtedy obowiązuje opłata 170 PLN, lub złożyć wniosek o wydaniu zaświadczenia, czy podatnik jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny lub zwolniony (opłata wynosi 21 PLN),
- Jeśli przedsiębiorca nie złożył zgłoszenia do VAT wraz z wnioskiem CEIDG, może tego dokonać najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia sprzedaży towarów lub świadczenia usług objętych VAT na formularzu VAT-R

MOŻLIWOŚĆ DOKONYWANIA ZMIAN WE WPISIE:
- Jeśli jakieś dane we wpisie uległy zmianie przedsiębiorca może złożyć wniosek o zmianę wpisu na analogicznych zasadach jak wniosek o wpis do CEIDG,
- Możliwość dokonania zmiany adresu, rachunku bankowego, biura rachunkowego, które prowadzi księgowość, nazwy, siedziby itd.

UWAŻAJ NA NIEKTÓRE TYPY PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI:
- Niektóre działalności wymagają zezwoleń lub koncesji, oto niektóre z nich:

- prowadzenie stacji kontroli pojazdów,
- działalność kantorowa,
- działalność telekomunikacyjna,
prowadzenie indywidualnej praktyki pielęgniarek, położnych,
- prowadzenie przedsiębiorstwa składowego,

=> upewnij się, czy działalność, jaką zamierzasz wykonywać, nie wymaga koncesji lub zezwolenia