Rejestracja firmy – Jakich zgłoszeń dokonać?

Rejestracja firmy to temat który frapuje wielu przyszłych przedsiębiorców. Jakich zgłoszeń dokonać rejestrując firmę? Tego dowiemy się z poniższej prezentacji.

rejestracja firmy - jakie zgloszeniarejestracja firmy - jakie zgloszeniarejestracja firmy - jakie zgloszeniarejestracja firmy - jakie zgloszeniarejestracja firmy - jakie zgloszeniarejestracja firmy - jakie zgloszeniarejestracja firmy - jakie zgloszenia

Transkrypcja:

REJESTRACJA FIRMY: ZGŁOSZENIE WNIOSKU DO CEIDG:

- JAK ZŁOŻYĆ?

- w formie papierowej w urzędzie miasta, w wydziale działalności gospodarczej (na wniosku CEIDG-1),
- możliwość przygotowania formularza poprzez internet -> www.ceidg.gov.pl -> podpisanie go w urzędzie gminy w terminie 7 dni,
- jeśli posiadasz e-podpis (zarówno certyfikowany podpis elektroniczny jak i podpis na ePUAP) możesz złożyć wniosek elektronicznie bez wychodzenia z domu

- JAK ZGŁOSIĆ PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI?

- we wniosku podajesz wszystkie podstawowe dane prowadzonej działalności, a ponadto m.in.:
* nr PKD
* jaką formę opodatkowania wybierasz,
* rodzaj prowadzonej działalności,
* miejsce przechowywania ksiąg / zawiadomienie o zawarciu umowy z biurem rachunkowym

REJESTRACJA FIRMY: JAKICH INNYCH ZGŁOSZEŃ MOGĘ DOKONAĆ POPRZEZ CEIDG?

- zgłoszenia do ZUS -> oprócz zgłoszenia do ZUS pracownika, zleceniobiorcy lub osoby, która z nim współpracuje przy prowadzeniu działalności,
- rejestracji do VAT
- nr firmowego rachunku bankowego

- JAK DŁUGO TRZEBA CZEKAĆ?
- na wpis do ewidencji działalności gospodarczej nie będziesz czekał dłużej niż 2 dni

JAKIE DANE OTRZYMUJESZ PO ZŁOŻENIU WNIOSKU W CEIDG:
- Numer REGON
- Numer NIP
- Jesteś zgłoszony w ZUS, nie musisz już składać dodatkowych dokumentów
- Jeśli złożyłeś wniosek o rejestrację do VAT stajesz się automatycznie podatnikiem VAT


REJESTRACJA FIRMY: REJESTRACJA DO VAT, ZASADY:
- Rejestracja jest bezpłatna (doniedawna obowiązywała stała opłata 170 PLN),
- Jeśli przedsiębiorca chce może wystąpić z wnioskiem o potwierdzenie rejestracji (VAT-5) wtedy obowiązuje opłata 170 PLN, lub złożyć wniosek o wydaniu zaświadczenia, czy podatnik jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny lub zwolniony (opłata wynosi 21 PLN),
- Jeśli przedsiębiorca nie złożył zgłoszenia do VAT wraz z wnioskiem CEIDG, może tego dokonać najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia sprzedaży towarów lub świadczenia usług objętych VAT na formularzu VAT-R

MOŻLIWOŚĆ DOKONYWANIA ZMIAN WE WPISIE:
- Jeśli jakieś dane we wpisie uległy zmianie przedsiębiorca może złożyć wniosek o zmianę wpisu na analogicznych zasadach jak wniosek o wpis do CEIDG,
- Możliwość dokonania zmiany adresu, rachunku bankowego, biura rachunkowego, które prowadzi księgowość, nazwy, siedziby itd.

UWAŻAJ NA NIEKTÓRE TYPY PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI:
- Niektóre działalności wymagają zezwoleń lub koncesji, oto niektóre z nich:

- prowadzenie stacji kontroli pojazdów,
- działalność kantorowa,
- działalność telekomunikacyjna,
prowadzenie indywidualnej praktyki pielęgniarek, położnych,
- prowadzenie przedsiębiorstwa składowego,

=> upewnij się, czy działalność, jaką zamierzasz wykonywać, nie wymaga koncesji lub zezwolenia

 

ZWOLNIENIE PODMIOTOWE Z VAT

Co to zwolnienie podmiotowe z VAT? Co nam daje i kiedy możemy z niego skorzystać?

Zwolnienie podmiotowe z VAT Zwolnienie podmiotowe z VAT Zwolnienie podmiotowe z VAT Zwolnienie podmiotowe z VAT

Transkrypcja:

W jakich sytuacjach jest możliwość skorzystania ze zwolnienia podmiotowego VAT?

Gdy nie jest prowadzona działalność wymieniona w art. 113 ust. 13 ustawy o VAT
 Przykładowe rodzaje działalności wymienione w art. 113 ust. 13:
- sprzedaż wyrobów 
akcyzowych
- usługi doradcze
- usługi prawne

Wysokość obrotów (przychodów) w danym roku podatkowym nie przekracza kwoty 200 tys. PLN

Dla kogo korzystne jest zwolnienie z VAT?

Sprzedaż na rzecz podmiotów prowadzących działalność gosp., ale zwolnionych podmiotowo z VAT

Dla podmiotów, które dokonują wyłącznie czynności zwolnionych przedmiotowo z VAT

Zwolnienie z VAT nie jest korzystne gdy

Nabywcami towarów lub usług są podatnicy VAT

Podatnik dokonuje dużych zakupów inwestycyjnych

Podatnik dokonuje sprzedaży towarów i usług opodatkowanych niższą niż podstawowa stawką VAT

Ponieważ wystąpiłaby u niego możliwość zwrotu VAT! 

Podatnicy zwolnieni z VAT nie muszą.

Składać zgłoszenia rejestracyjnego w podatku VAT

Wystawiać faktur VAT

Prowadzić rejestru zakupów

Określać struktury sprzedaży za kolejne lata podatkowe

Podatnik zwolniony podmiotowo z VAT musi natomiast prowadzić narastającą ewidencję sprzedaży w celu ustalenia przekroczenia limitu obrotu i utraty prawa do zwolnienia z podatku VAT

W przypadku tzw. Sprzedaży mieszanej tzn. uprawniającą i nie uprawniającą do odliczenia VAT
ZASADY RACHUNKOWOŚCI

Owe zasady rachunkowości, czyli obowiązujących reguł, procedur, norm, które znajdują przeznaczenie w praktyce do dostarczenia informacji pełnych, rzetelnych, jasnych oraz użytecznych w sytuacji majątkowej przedsiębiorstwa oraz jego działalności, a także osiąganych wynikach finansowych.

Zasady:

1. Podstawowe – nadrzędne
2. Szczegółowe – podrzędne (zwyczajowe)


Do zasad uniwersalnych, podstawowych zalicza się:

 • Zasada (podwójnego) dwustronnego zapisu każdej (pojedynczej) operacji gospodarczej,
 • Zasada periodyzacji, lub okresowych sprawozdań finansowych

zasdy rachunkowości

ZASADY NADRZĘDNE:

 • Memoriały współmierności (koszty poniesione wewnątrz luty księgujemy do wnętrza lutym),
 •  kasowa ( księgujemy spośród chwilą, kiedy waluta wpłynął)
 • Ciągłości – tworząc sprawozdania powinniśmy trzymać się określonych zasad
 •  Ostrożności (ostrożnej wyceny) musimy ocalić równowagę blisko wycenie majątku
 •  Przewagi treści ponad formą
 • Istotności – prezentujemy informacje istotne dla odbiorcy, które owo informacje mają grunt doniosłość dla podjęcia decyzji
 • Zasada prawdziwego i rzetelnego obrazu rachunkowości – powinna odzwierciedlać realny stan przedsiębiorstwa)
 • Zasada dokumentacji, wszelkie zdarzenia, jakie wystąpiły w środku w przedsiębiorstwie muszą egzystować udokumentowane) Kompletności, pełna specyfikacja) Jakości (przejrzystości)

ZASADY PODRZĘDNE:

 • Terminowość
 • Aktualność
 • Wiarygodność – sprawozdania wiarygodne, czas wolny od momentu uprzedzeń
 • Bezstronność – dane negacja logiczna mogą być selekcjonowane W każdej operacji gosp. występuje parę istotnych elementów miano podmiotu gosp. moment powstania operacji gosp. sedno operacji gosp.* rozmiary operacji gosp. podpisy osób upoważnionych i odpowiedzialnych zbytnio sporządzenie dokumentu
 • Zasada wyceny majątku w oparciu o „cena wiekopomny”. Reasumując rozważania na zadanie istoty zadań dodatkowo funkcji rachunkowości pożądane byłoby odnieść uwagę na szczególne cechy rachunkowości takie jakże: Wszystkie zdarzenia gospodarcze będące przedmiotem ewidencji wymagają udokumentowania tj. podejście do wnętrza formie poprawnie sporządzonych pisemnych dowodów. Rachunkowość dokonuje pomiaru zdarzeń gospodarczych plus majątku posługując się wewnątrz tym celu zwłaszcza miernikiem pieniężnym Zdarzenia gospodarcze są ujmowane w odpowiednich urządzeniach (przeważnie na kontach) Ewidencja zdarzeń gosp. do wnętrza systemie kont jest dokonywana blisko zastosowaniu metody bilansowej Rachunkowość cechuje kompletność oraz konsekwencja ewidencji Rachunkowość odznacza się dużą rzetelnością dostarczanych danych liczbowych Cechą szczególną rachunkowości jest duży wielkość jej sformalizowania znajdujący słowo w tym, iż podobnie jak zasady dokumentacji a sprawozdawczości są regulowane odpowiednimi aktami normatywnymi (norma prawna o rachunkowości). Jednostki powinny aplikować określone ustawą zasady rachunkowości, uważnie również konkretnie przedstawiając sytuację majątkową i finansową oraz rezultat finansowy.

Zasady rachunkowości, choć wydają się podstawowe i oczywiste, są niczym tabliczka mnożenia w rachunkowości i wszelkie pozostałe prawa i regulacje opierają się właśnie na nich.